Veta mera

Arkitektur
Mjölnartorpet nås med fördel till fots genom björkallén. Byn har gestaltats för att ge rofylldhet och trygghet. Barnvänlighet kombineras med tankar om 1800-talstorpets enkelhet och detaljer. De allmänna ytorna för lek, odling och samvaro ligger runt allhuset som står mitt i byn. Parhusens saxade placering ger rymd och utblickar. Hemkänslan gör att du känner dig välkommen att ta en kaffetår på verandan eller i storstugan.

Läs mer i "Arkitektens tankar" som är bilagd längst ner på sidan


___________________________________________________________________________

Material
Husen är utvändigt målade med Falu rödfärg och traditionell linoljefärg. Invändigt gäller såpade grangolv och klinker. Innertaken är målade med limfärg. Dörrar och köksskåp är i massivt trä. Isoleringsmaterial i väggar och tak är lösull av träfibrer.

Läs mer i "Projektbeskrivning Mjölnartorpet 1995" i bilagan längs ner på sidan.

___________________________________________________________________________

Vatten
Friskvattnet får byn från en egen djupborrad brunn. Radonfilter och fluoridfilter finns.

Byn har vattenspolande toaletter i porslin som separerar urin och fekalier.

Urinet samlas upp i en separat tank. Fekalierna
går till en trekammarbrunn som avslutas med ett minireningsverk för att så gå vidare till utjämningsdammarna.

I dammarna syresätts vattnet och i den
sista dammen återför vi vattnet till bäverbäcken som rinner ner till Alsterån.


___________________________________________________________________________

Energi
Byn värms med solfångare och pellets. Via en kulvert från allhuset går värmeledningarna till  husen.

I badrum och hall är det golvvärme medan det i övriga rum är vattenradiatorer under fönster. Plats för värmekamin finns mi
tt i husen vilket många bybor har utnyttjat. Husen är isolerade med 25 cm i väggar och 55 cm i tak. Som lufttätning i väggar och tak har glasfiberarmerad papp använts istället för plastfolie. För byns fastighetsel har vi investerat 10 andelar i Vindkraftskooperativet Gässlingen
___________________________________________________________________________

Luftkvalitet

Inomhusmiljön är dragfri, tyst och behaglig. Husen har fläktförstärkt självdrag vilket innebär att man bara behöver ha fläkt på vid behov. Luften tas in via bimetallreglerande ventiler ovanför fönstren som stryper flödet vintertid. Köken har stora volymkåpor med separat imkanal och fläkt. De stora skafferierna i köken ventileras separat med två ventiler mot norr.
Alla lägenheter har centraldammsugare med aggregat i uteförråden. Detta ger en frisk inomhusluft även efter dammsugning eftersom ingen luft återförs till rummen.
___________________________________________________________________________

S
ophantering
I byn finns ett sopåtervinningsrum. Här ska man lägga matavfall som hämtas av kommunen till rötning för biogas. Här kan man även lägga batterier, miljöfarligt, småelektronik, metallskrot och ej brännbara småsaker. Kärl för glas och metallförpackningar kompletterar kommunens återvinningsstation vid starten av Skaldens gata.

___________________________________________________________________________

Socialt
Alla i byn hjälps åt med förvaltningen där varje vuxen är med i en arbetsgrupp; Fastighetsgruppen, Miljögruppen eller Allhus-trivselgruppen. Byborna väljer själva hur mycket gemensamma aktiviteter som man vill delta i. Det äger rum 4 arbetsdagar per år då städning, rensning och målning är vanliga arbetsområden.

Alla har sin egen privata trädgård att odla i samtidigt som man har ett vårdträd i fruktträdgårdslunden.

Alla bybor har en lika stor andel var i allhuset. Här finns en storstuga för fester och barnkalas. Det finns en bastu och tvättstuga för den som inte har egen tvättmaskin. Till detta finns en välutrustad verkstad att snickra i.

Vinden är utbyggbar för framtida behov.


___________________________________________________________________________

El, telefon, TV och bredband

Alla eluttag är jordade och jordfelsbrytare finns.
Stadsnätsfiber drogs in i alla hus 2007. Trippelplayboxen sitter i varmgrunden vilket gör de lätt att dra kabel till valfritt ställe i lägenheten för datorer, TV och telefon. Det finns flera TV-lösningar. Befintligt antennsystem går att utnyttja. För telefoni finns det både koppartråd och IP-telefonimöjlighet via stadsnätet.
___________________________________________________________________________

Ekonomi

Bostadsrättsföreningens medlemmar har sedan 2009 tagit över föreningens lån. Detta har, tack vare avdragsmöjligheter, minskat medlemmarnas årskostnad samtidigt som föreningens ekonomi  enbart behöver hantera de löpande driftkostnaderna och avsättning till framtida underhåll. På detta sätt har vi kombinerat fördelarna med villaboende och bostadsrätt. Självförvaltningen bidrar till föreningens goda ekonomi. Månadskostnaden ligger på mellan 2000-4000 kr beroende på lägenhetsstorlek. Sophämtning, vatten, avlopp, allhus och garageplats ingår i detta.
___________________________________________________________________________

Platsen Mjölnartorpet
Byn ligger i Nordöstra Karlstad i Alsterdalen strax väster om Gunnerud intill ett villaområde på Kronoparken som kallas Mjölnargården. Stadsbussens linje 2 har sin ändhållplats vid Mjölnartorpets förskola 200 m från byn. En kilometer från byn finns Karlstads universitet.
___________________________________________________________________________Ċ
Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet,
28 aug. 2010 22:54
ą
Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet,
14 sep. 2010 12:51
Ċ
Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet,
28 aug. 2010 22:54
Comments